• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
S
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • wordpress Biareview.com - Your View Your Choice thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ kế toánuốc giuệ của Đoạn Vân đặt chân lên mảnh đất Tây đại lục. Quân đội này lập tức tiến hành công phạt những vương quốc chưa thần phục. Họ còn nhân chuyến chinh phục này làm cơ hội để luyện binh luôn.
    Hai thế lực nam bắc ở Tây đại lục vốn là hai thế lực thù địch nhau. Nhưng khi Đông đại lục đặt chân vào lãnh địa này, thế cục trên cả Tây đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
    Bắc Tây đại lục có mười mấy quốc gia đã tự động thần phục Đoạn Vân khi Mặc Nhĩ Bổn đầu hàng, nhưng có một vài quốc gia trong số này vẫn không ổn định được. Một vài nhân sĩ ái quốc phất cờ khởi nghĩa khắp các nơi, họ đòi bảo vệ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom