• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
P
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ng tự chủ được, ngồi phịch xuống: "Ngươi...ân, các hạ, thật sự đã được Gandofe đại sư thu là đệ tử ư?"
  "Không sai!" Đỗ Duy ngữ khí bình tĩnh, thật là nói dối mà mặt không hề biến sắc a.
  Hắn vốn trước đã đối thoại với Clark, nắm được không ít thông tin. Nếu như lão Gandofe và ma pháp Công hội là cừu nhân, Đỗ Duy tự khắc phủ nhận hòan tòan mọi quan hệ. Hà huống chi bây giờ, lão ta tại công hội bối phận cực cao a, không thổi phồng lên hết mức mới là chuyện lạ đó.
  Đệ tử của Gandofe tại công hội, hiện tại còn sống chỉ có 3 người. Đều là những lão quái vật trên hai trăm tuổi, cộng thêm thực lực đ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom