• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
MikeT
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ị sĩ ngoài sáu cấp, lại gặp ngay một gã tam cấp kị sĩ nho nhỏ dám kiêu ngạo trước mặt mình? Hai người đều sửng sốt, gã thần thánh kị sĩ cao hơn còn có chút tỉnh táo, nhíu mày: "Đế quốc pháp lệnh cái gì? Một cái thành nhỏ như vậy chỉ có lữ điếm này là xem được, thân phận trưởng lão của chúng ta chẳng lẽ lại phải nếm sương nằm gió? Không cùng các ngươi nói nhảm nữa, mau gọi thành thủ đại nhân các ngươi đến đây tự nhiên sẽ biết."
    "Ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì!" Gã thần thánh kị sĩ tính tình nỏng nảy kia trong lòng rất xem thường một gã tam cấp kị sĩ nho nhỏ như vậy, đưa tay ra đẩy khi
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom