• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Comrade Brian
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán tốn vô số tâm huyết, phu nhân vô cùng cao hứng nhưng sau đó lại khóc rất lâu."
    Đỗ Duy nghe vậy, sắc mặt thoáng buồn bã, Đỗ Duy đối với vị Bá tước phu nhân này, tròng lòng tình cảm không ít, trên cái thế giới này, người đầu tiên đối với bản thân mình tốt, đó là vị mẫu thân này, nhớ lại một chút, Đỗ Duy nói: "Được rồi, cái này không cần nói, nhưng ngày mà chúng ta ở tại nơi này không còn lâu nữa, việc ta xuất môn lần này, ầm ĩ cũng không nhỏ, sợ rằng phụ thân rất nhanh sẽ triệu hồi ta trở lại đế đô, tới lúc đó gặp mẫu thân, sẽ khiến cho bà ấy thêm vui sướng."
    Nói xong, Đỗ Duy trở lại thư phòn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom