• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Baxter
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán g, đang lúc muốn yêu cầu Mã Đức đem thời gian một tháng mình không ở đây, sản nghiệp trong tay báo cáo rõ ràng một lượt, nhưng lão quản gia Hill lại vội vàng chạy vào báo.
  "Thiếu gia, có người tặng lễ vật tới, chỉ nói là tặng ngài!"
  Đỗ Duy khẽ giật mình, lập tức dẫn người ra ngoài, liền thấy phía ngoài lâu đài, đỗ một hàng xe ngựa, bộc nhân của lâu đài đang đỡ lấy hàng hóa.
  Khắc họa phía trên xe ngựa, chính là gia tộc huy chương của Listeria hầu tước phu nhân.
  Một người trung niên thân mặc lễ phục nhìn thấy Đỗ Duy, liền nhanh chóng đi tới cúi người thi lễ, sau đó cung kính nói: "Vị này nhấ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom