• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Arthur Fonzarelli

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ỗ Duy, sau đó mới cung kính nói: "Thiếu gia, bên ngòai có người muốn gặp ngài….chỉ là người này ăn mặc kỳ quái, hơn nữa bộ dạn không giống như người tốt."
  Đỗ Duy nhíu mày: "Ai vậy?"
  Vẻ mặt của George càng cổ quái: "Hắn nói cái gì đó..ưm, hắn nói hắn là Jack Sparrow, cái gì mà thuyền trưởng của hạm đội Ngọc Trai Đen.
  Đỗ Duy trong lòng vui vẻ, lập tức từ trên ghế nhảy bật cẩng lên, ha ha cười nói: "Biết ngay là sẽ đến mà." Sau đó lại nhíu mày: "Nhưng hắn đến đây làm gì, Roline đâu? Joanna đâu?"
  Thuyền trưởng Jack Sparrow đáng thương đang đứng ở bên ngoài thành , một đám kỵ binh cưỡi ngựa , t
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom