• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
yellowcake
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán hạ xuống, hắn thở dài, dùng một ngón tay cư nhiên là một hỏa cầu thuật bắn ra! Hắn không niệm chú ngữ, như vậy thuấn phát ra, hai gã binh lính đang khai đao lập tức bị hỏa cầu chấn bay. Đỗ Duy ra tay có phân tấc, chỉ là đánh bọn họ văng ra mà không đả thương người.
  "Được rồi! Không nên giết người lung tung." Đỗ Duy quát khẽ một tiếng, thủ bị quan trong lòng nhất thời cả kinh, nghĩ thầm dù sao khách quý còn muốn ăn cơm, ở chỗ này giết người ảnh hưởng đến tâm tình của họ là không tốt.
  Hắn vung tay lên lệnh thuộc hạ trói hai gã kị sĩ này lại!
  Dây thừng vừa buộc xong thì hai gã kị sĩ cũng tỉnh
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom