• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
V.I. Lenin
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán p của ngươi không? Ngài gặp Đại sư lần đầu tiên ở đâu, cũng như những lời nói của Đại sư nói với ngài lúc ấy không?"
    Đỗ Duy đột nhiên vỗ mạnh vào mặt bàn trước mặt, thần thái lộ vẻ ngưng đọng đáp:
    "A, như vậy, lần đầu tiên sư tôn nhìn ta, ánh mắt như thấy được tương lai của ta, sau đó nói với ta; "tiểu tử, ta xem tiềm năng ma pháp của ngươi, đích thật là thiên tài ma pháp vạn người chỉ một. Ta ở đây có một bộ Ma pháp quyển trục sơ cấp cho ngươi. Sau này trừ bạo an dân, duy hộ thế giới là trách nhiệm của ngươi. Liền đó sư phụ liền đưa ra một bộ sách, cái gì Như lai thần chưởng a, Cửu Âm chân
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom