• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Seeker
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ai gã thần thánh kị sĩ đơn lẻ này thì có thể giáo huấn một chút. Mắt nhìn thấy đối phương dùng ma pháp quyển trục cầu trợ thần thánh kị sĩ đoàn, lập tức ý thức rằng không tốt rồi.
  Hai gã thần thánh kị sĩ này là tiền trạm vào thành, đại bộ phận kị sĩ ở lại phía sau. Khi gặp khó khăn lúc này mới cầu trợ.
  Clark nghĩ đến đây trong lòng không khỏi âm thầm trách Đỗ Duy nhiều chuyện, nếu vừa rồi một đao giết đi, sau này sự tình trút lên người thủ bị quân, chính mình mấy người tự nhiên vô sự. Bây giờ người thì không giết được, để lại kẻ còn sống, đối phương xông đến như vậy bất hảo rồi.
  Có điều đột
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom