• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
R
Reaction score
2

Profile posts Latest activity Postings Awards Post Areas About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán không phải là một dòng ma pháp sư, cũng không đại biểu cho thực lực mạnh yếu. Mà là đại biểu cho vinh dự, cho địa vị bản thân.
  Dựa theo quy chế của Lalan đại lục, ma pháp sư nào từng đào tạo được 2 bát cấp ma pháp sư mới có thể gọi là ma đạo sĩ, còn ma đạo sư a?... Chỉ khi nào đào tạo được cửu cấp ma pháp sư mới có được a.
  Đương nhiên, cũng giống như một trừơng đại học, điều đó tượng trưng cho học vị a. Nguồn truyện: Truyện FULL
  Đương nhiên, có thể xuất ra cửu cấp ma pháp sư. Người đó tự thân đã có năng lực siêu cường rồi.
  Được Gandofe nhận làm đệ tử?? Đây là khái niệm gì?!?!
  Sự thật, tí
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom