• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
MrAchilles
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ước, người này mặt có râu quan nón, khải giáp trên thân thuần màu bạc, áo choàng phía sau cũng không giống với màu xám của kị binh mà là màu đỏ tươi, bay phấp phới trong hàn phong càng tăng thêm vẻ uy phong. Khải giáp trước ngực đeo một quả kị sĩ huân chương lấp lánh, chính là một vị lục cấp kị sĩ của đế quốc. Cấp bậc như vậy trong quân đội đế quốc tuyệt đối là cao cấp quan quân. Hắn rút ra một thanh trường kiếm, giục ngựa đi đến trước mặt Đỗ Duy, mặc dù ngồi ở trên ngựa nhưng động tác thể hiện sự khiêm tốn, ngữ khí có chút nhu hòa: "Xin hỏi, vị nào là Đỗ Duy thiếu gia?"
    Đỗ Duy không biết đội
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom