• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ủa đại lục, còn có Đỗ Duy là con nhà giàu có, nhưng buồn cười là mọi người ngay cả một kim tệ cũng không có.
  Đỗ Duy lúc trước có mang theo nhiều kim tệ, nhưng là đã sớm đưa cho lão ma pháp sư chi tiêu rồi.
  Ma hạch trên người Đỗ Duy không nhiều lắm. Bởi vì lúc đầu khi ở cùng chỗ với Tuyết lang dong binh đoàn, đại đa số ma hạch lấy được đều đưa cho phía dong binh. Mà một số ma hạch do lão đoàn trưởng Bein Ulrich tặng cho đều là những món đồ cao đẳng, Đỗ Duy không nỡ bán. Cho nên kim tệ đổi được cũng không nhiều.
  Sau khi mua loan đao, lại cùng một dong binh đoàn qua đường giao dịch lấy bốn con
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom