• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ên thủ bị quân ngã xuống này mặc dù đến mười mấy người nhưng đều là bị thương, không có ai chết cả.
  Ngoài cửa còn có trăm tên lính đứng ngoài, nhưng mà cửa vào quá nhỏ không thể tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài hò hét.
  Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lên, bảy tám gã lính đang ở bên người kị sĩ đồng thời văng ra ngoài, vũ khí trong tay bị chém gẫy, còn nhìn thấy hai người bị thương không nhẹ, cũng không đứng lên nổi nữa.
  "Giết! Giết hết cho ta!" Gã thủ bị quan vẫn ngồi như cũ hộc máu ra, mắt thấy hai địch nhân hung hãn, liền ra lệnh gã lính đang dìu hắn bên cạnh:"Nhanh! Nhanh đến doanh trạ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom