• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
kmhowe72
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ộc, không phải do ta nói là xong. Điều này không được."
  George đang thất vọng, mấy tên quan quân đi đưa tiễn bên cạnh lại cười châm chọc" Tên tiểu tử này ngày thường đều ăn nhiều nên thường đánh rắm bủm bủm loạn xạ, hay gọi hắn là "George – bủm" đi!"
  George giận dữ, trừng mắt nhìn đám đồng liêu mắng:"Ăn nói lăng nhăng! Trước mặt Đỗ Duy thiếu gia cũng dám hồ ngôn loạn ngữ sao!"
  Gã thống lĩnh thủ bị quân cũng thầm hận mấy tên thủ hạ đi theo thô bỉ, làm cho mình xấu hổ. Trừng mắt mấy lần, sau đó chạy nhanh ra giảng hòa, nói:" Ta thấy thế này, "Bủm" tất nhiên là bất nhã, không bằng…. hay lấy mộ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom