• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
K
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán t mình, ánh mắt không quá hữu hảo, trong lòng trống rỗng: " Thiếu gia thấy tên này không hay thì để thuộc hạ sẽ đổi sang tên khác cũng được."
  " Không đổi, không đổi !" Đỗ Duy lập tức cười lớn nói: " Từ bây giờ, ngươi tên là George Bush. Từ nay về sau nếu người sinh con, sẽ gọi nó là Bush con !"
  Đỗ Duy nghĩ thầm, kiếp trước nhìn tên Bush thật không vừa mắt, nhiều lần muốn cho hắn ăn vài cái tát, không ngờ bây giờ thuộc hạ có một tên như vậy, từ nay về sau sẽ có rất nhiều cơ hội a…
  Càng nghĩ tới càng hài lòng, Đỗ Duy thân thiện vỗ vỗ vai tên thuộc hạ vài cái. George trong lòng đang trống rỗng
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom