• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
J
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trợn mắt há hốc mồm, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, binh lính bên cạnh hắn sắc mặt cũng trắng bệch!
  Đánh nhau với thần thánh kị sĩ? Làm sao lại như vậy được?
  Đỗ Duy vỗ nhẹ lên bả vai gã quan cười nói: "Được rồi, dù sao các người cũng là người phụ trách bảo vệ cho chúng ta, ta tự nhiên không thể nhìn các ngươi phải chịu việc như vậy. Như vậy đi, các ngươi nghe theo lời ta, ta có biện pháp giúp các ngươi giải quyết chuyện này."
  Dừng một chút, Đỗ Duy cười nói: "Hai gã này bất quá chỉ là thuộc hạ đi tiền trạm mà thôi, phía sau dám chắc còn có cao cấp kị sĩ. Các ngươi đả thương thuộc hạ c
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom