• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
HighSpeed
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán g quy thì không thẻ để mọi người ngồi ở cái quảng trường này vài ngày phải không nào? Như vậy đi, từ
  "Rowling nhĩ thành", trong các thành trấn phụ cận, mọi người tùy ý chọn lấy một nơi, chỉ cần trong vòng hai ngày ngựa có thể đi tới(mã trình)….."
  Vị phú thương bán lông thú kia cười lập tức nói nối: "Kaka thành ở phía nam, kỵ mã phải đi một ngày mới đến, ta cũng có sinh ý ở trong Kaka thành."
  "Được, tới Kaka thành!" Đỗ Duy lập tức lớn tiếng nói: "Cứ như vậy đi, nói thế này, ta viết một phong thư, ngươi cưỡi thứ này mang thư của ta tới Kaka thành. Sau đó mời thành thủ đại nhân ở Kaka thành ký
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom