• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every persons position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
D

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán mẫn cán, mồm miệng nhanh nhạy tới.
  George biết đây là chủ nhân mới của mình cố ý tài bồi, không dám chậm trễ, cả mấy ngày đầu náo náo loạn loạn quân doanh, nhưng cũng thầm lưu ý, nhớ lấy không ít những người đã tới, cuối cùng thì báo lên cho Robert.
  Có Đỗ Duy làm chỗ dựa, Robert mở đèn xanh, mặc cho George chọn người. Lúc này mới chọn hơn một trăm kỵ binh, hành động chuyên môn là làm thân vệ cho Đỗ Duy. Tuy nhiên George này vũ kỹ quá mức bình thường, Robert càng tận lực dạy hắn một phen. Còn đem sở học về vũ kỹ đấy khí của mình truyền thụ cho George.
  Đảo mắt một cái, Đỗ Duy đã về nhà một t
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom