• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán úng không? Ta nhận ra ngài, chỉ là...."
  "Tìm ra ngươi là tốt rồi." Clark rất hài lòng nở nụ cười: "Ngươi phải biết là từ khi ngươi rời nhà đi, bây giờ cả ma pháp công hội của đại lục cùng quân phương đế quốc đều hợp tác tìm kiếm ngươi!"
  Nguyên lai chính là do Gandoff đưa ra giấy thông hành tiến vào Băng Phong sâm lâm. Giấy thông hành có kì hạn một trăm năm, người khác không biết nhưng là căn cứ vào tin tức do thủ quân trên đường truyền về, khi tin tức về đến đế đô, ma pháp công hội cũng biết là người có giấy thông hành này đương nhiên là Gandoff.
  Chỉ là Gandoff trong giới ma pháp sư thân ph
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom