• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
curt
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards Post Areas About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán kị binh truy đuổi này là có ý tốt hay là ác ý. Lúc hắn đang do dự trả lời thì trong đoàn lại một kị mã chạy ra, người này không mặc khải giáp mà là một thân trường bào màu xám của ma pháp sư, đầu đội mũ chóp nhọn, đôi mắt đều là màu xám, trước ngực có đeo một huy chương pháp sư, chính là một vị ma pháp sư lục cấp.
    Người này vừa đi ra, Đỗ Duy liền nhận ra. Quả nhiên, ánh mắt người này sau khi đảo qua đoàn người Đỗ Duy thì dừng lại tại hắn, vẻ lạnh lùng trên mặt lộ ra nét tươi cười, sau đó nhảy xuống ngựa, mỉm cười nói: "A, Đỗ Duy, đã lâu không gặp. Lần trước gặp ngươi chỉ cao chừng này thôi!"
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom