• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every persons position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Cloud9
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ền của Đỗ Duy tất nhiên tăng nhanh, tài sản cứ tiến vào, mỗi ngày đều có một đống kim tệ chảy vào túi hắn.
  Mà hôm nay, thấy mùa xuân đã qua, bước chân của mùa hè đã dần tiến tới, Đỗ Duy cũng quên đếm ngày. Khoảng thời gian tới đêm trăng tròn tháng sáu mà Grandoff nói trong sách chỉ còn hai mươi ngày nữa.
  Tuy nhiên Đỗ Duy đóan chắc sau việc này, phụ phân ở đế đô tất nhiên phải triệu hồi mình về, nhưng tin tức chậm trễ chưa đến, trong lòng Đỗ Duy không khỏi đoán: "Chẳng lẽ lão cha không thích mình như vậy sao?"
  Tuy nhiên, tâm tư của Đỗ Duy không để việc này làm đầu, cho dù đế đô không có tin
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom