• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • wordpress Biareview.com - Your View Your Choice thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ kế toánVân trong việc bình định. Họ không có năng lực và đảm lược chống cự với những sư đoàn tinh nhuệ của Đông đại lục, nhưng họ dư sức đối phó được với các cuộc nổi loạn trong nước. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
    Bắc Tây đại lục chiến loạn nổi lên bốn phía, trở nên rất bất ổn, dân cứ không an cư được. Tình hình như vậy làm số lượng nô lệ của Tây đại lục vọt tăng. Phần lớn nô lệ nhanh chóng bị vận chuyển tới Đông đại lục, trở thành một loại nô lệ hợp pháp tạm thời duy nhất ở Đông đại lục. Họ có một cái tên rất ngắn gọn - Tây nô. Tên Đoạn Vân biến thái từng hạ chính sách đối xử tốt với nô lệ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom